۰۲۱۴۶۸۱۶۲۶۳
جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

آدرس و تلفن دفترخانه های شهرقدس

مشخصات دفاتر اسناد رسمی نام و نام خانوادگی کد شهرستان تلفن آدرس دفتر اسناد رسمی ۱ قدس ابوالفضل رفیعی ۰۲۱ ۴۶۸۱۱۵۵۵ ۴۶۸۷۲۷۷۷ تهران (شهرستان ها) – قدس – ۴۵متری – نرسیده به میدان قدس .طبقه فوقانی پلیس+۱۰پلاک۴۳زاحد۵ جنب ساختمان دکتروارث دفتر اسناد رسمی ۲ قدس شهرام عباسی ۰۲۱ ۴۶۸۸۴۵۰۰ تهران (شهرستان ها) – قدس – […]