۰۲۱۴۶۸۱۶۲۶۳
جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

اصطلاحات حقوقی ملکی که باید معنای آن‌ها را قبل از امضای قرارداد بدانیم کدام‌اند؟

موقع خواندن قراردادهای مختلف، مخصوصاً قراردادهای ملکی مثل خرید و اجاره خانه، به اصطلاحات حقوقی ملکی زیادی برمی‌خوریم که ممکن است معنی بعضی‌هایشان را ندانیم. دانستن مفهوم اصطلاحات حقوقی ملکی یکی از اولین نکته‌های ضروری برای امضاء قرارداد است. تصور کنید اگر معنی این اصطلاحات را ندانیم، با چه دردسرهایی مواجه خواهیم شد؟

اهمیت آگاهی از معنی بعضی از این اصطلاحات باعث شد تصمیم بگیریم مطلبی را آماده کنیم تا مفهوم مهم‌ترین اصطلاحات حقوقی ملکی را به زبانی ساده توضیح دهیم. البته دامنه‌ی کلمات حقوقی حوزه‌ی ملک آن‌قدر وسیع است که نمی‌توان همه‌ی آن‌ها را در یک مطلب گردآوری کرد. با وجود این، تلاش می‌کنیم کلماتی را معرفی کنیم که کاربرد زیادی دارند و اطلاع از مفهومشان کارمان را راه می‌اندازد.

معنی مهم‌ترین اصطلاحات حقوقی ملکی

ادعای غبن

ادعای غبن یکی از شرایط فسخ معامله است. در صورتی که یکی از طرفین ادعا کند در معامله‌ای دچار ضرر شده است، در اصطلاح حقوقی به آن ادعای غبن گفته می‌شود.

 اسقاط کافه خیارات در اصطلاحات حقوقی ملکی

«خیارات» در حقوق به معنی «اختیارات» و کلمه‌ی «کافه» هم به معنی «همه» است. زمانی که شرط اسقاط کافه خیارات در قرارداد می‌آید، امکان به هم زدن یک‌طرفه‌ی قرارداد از فرد سلب می‌شود.

اظهارنامه

اظهارنامه متنی مکتوب است که نویسنده در آن تقاضایی قانونی را ثبت می‌کند. بعد از طی مراحل قانونی، اظهارنامه از سوی مأمور قانون به طرف دیگر اعلام می‌شود.

مثلاً زمانی که یکی از ساکنان ساختمان از پرداخت شارژ ماهیانه سر باز می‌زند، مدیر ساختمان می‌تواند با نوشتن اظهارنامه‌ای از او بخواهد برای پرداخت مبلغ موردنظر اقدام کند.

اعراض

اعراض به شرایطی گفته می‎شود که مالک به هر دلیلی از مالش چشم‌پوشی کند.

اعیان

یکی از اصطلاحات حقوقی ملکی که خیلی به گوشمان می‌خورد، کلمه‌ی اعیان است که بیشتر همراه کلمه‌ی عرصه به کار می‌رود. اعیان به معنی همه‌ی آثار غیرمنقولی است که انسان در عرصه‌ی ملک به وجود می‌آورد. از جمله مواردی که اعیان به حساب می‌آیند می‌توان به موارد طبیعی مثل درخت و موارد مصنوعی مثل استخر اشاره کرد. به طور کلی اعیان در اصطلاح ثبتی به آنچه بر روی زمین ساخته می‌شود، دلالت دارد.

مفهوم افراز در اصطلاحات حقوقی ملکی

افراز یعنی جداسازی سهم مال غیرمنقول مشاع از شریک یا شریکان. افراز شباهت زیادی به تفکیک دارد، با این تفاوت که در افراز ملک غیرمنقول باید مشاع باشد و در تفکیک نیازی به این شرایط نیست.

اقاله

اقاله که به معنی تفاسخ هم هست، به شرایطی گفته می‌شود که معامله‌ای با توافق دو طرف فسخ شود.

تعریف املاک جاری در اصطلاحات حقوقی ملکی

املاکی که سابقه‌ی ثبت در دفتر املاک را ندارند، به عنوان املاک جاری شناخته می‌شوند.

بایع

بایع به معنی فروشنده است.

بنچاق

بنچاق سندی رسمی است که روی برگه‌های رمزدار و چاپ‌شده‌ی دولت تنظیم می‌شود. بنچاق‌ها در دفترهای اسناد رسمی به ثبت می‌رسند.

ملاک تعیین بهای عادله املاک

بهای عادله‌ی ملک همان بهای ملک است که به قیمت روز محاسبه می‌شود.

بیع

بیع در اصطلاح حقوقی به معنای عمل خرید چیزی است.

تصرف عدوانی

اگر مال یا ملکی به صورت غیرقانونی و بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شود، در اصطلاح تصرف عدوانی صورت گرفته است.

تفکیک املاک

تفاوت تفکیک با افراز در این است که در افراز تعداد مالکان مشاعی بایداز ۲ نفر بیشتر باشد ولی در تفکیک حتی یک مالک هم می‌تواند ملکی را به چند قطعه تقسیم کند.

تقسیم

تقسیم ملک شامل افراز و تفکیک ملک است.

بیشتر بخوانید
چک ضمانت چیست و در تنظیم آن باید به چه نکاتی دقت کنید؟

ثمن

ثمن هرچیزی همان بهایی است که در معامله پرداخت می‌شود.

مهم‌ترین مفهوم در اصطلاحات حقوقی ملکی: سند رسمی

در قانون مدنی سند رسمی شامل موارد مختلفی است، از جمله اسنادی که در اداره ثبت اسناد ثبت شده باشد، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و اسنادی که به وسیله‌ی سایر مأموران رسمی تنظیم شده باشد.

خیار

خیار هم‌خانواده با اختیار است. در بعضی از قراردادها امکان بر هم زدن یا فسخ قرارداد وجود ندارد، مگر به واسطه‌ی دلیلی که قانونگذار پیش‌بینی کرده و یا اختیاری که در قرارداد به طرفین داده شده است. خیار به اختیار فسخ قرارداد گفته می‌شود که قانون به طرفین می‎دهد یا در قرارداد بر سر آن توافق کرده‌اند.

سرقفلی

سرقفلی املاک تجاری به منزله‌ی میزان شهرت یک مکان تجاری به یک فعالیت خاص است. سرقفلی مغازه بخشی از دارایی‌های نامشهود محسوب می‌شود.

حق انتفاع

عبارت از حقی است که به شخص اجازه می‌دهد از مالی که به دیگری تعلق دارد یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

عرصه

منظور از عرصه زمینی است که مالک دارد.

مال منقول و غیرمنقول

مال منقول به چیزهایی گفته می‌شود که انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد شود. مال غیرمنقول مالی است که به صورت ذاتی در جایی مستقر باشد، به طوری که انتقال آن منجر به خرابی خود یا محل آن شود.

مشجر

به زمینی که درخت دارد، مشجر یا باغ گفته می‌شود.

ملک مشاع

ملک مشاع ملکی است که چند مالک دارد و سهم هرکدام از ۶ دانگ مشخص است . البته این سهم از ملک، تفکیک و مجزا نمی‌شود و همه‌ی شرکاء به نسبت سهم خود در هر ذره از ملک شریک‌اند.