۰۲۱۴۶۸۱۶۲۶۳
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

تمدید قرارداد اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا

 

 

تمدید قرارداد اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا

وزیر راه:
🔹تمدید قرارداد اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا ادامه خواهد داشت و هیچ موجری حق تخلیه واحد مسکونی مستاجران را ندارد.