۰۲۱۴۶۸۱۶۲۶۳
جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

واحد ۵۷ متری فروشی بر خیابان دلگشا

واحد ۵۷ متری فروشی بر خیابان دلگشا

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، قدس

قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰ متری فروشی الهیه

۱۴۰ متری فروشی الهیه

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، قدس

قیمت کل: ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

واحد ۵۳ متری فروش شهرک ابریشم

واحد ۵۳ متری فروش شهرک ابریشم

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، قدس

قیمت کل: ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۴ متری فروشی شهرک ابریشم

۵۴ متری فروشی شهرک ابریشم

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، قدس

قیمت کل: ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰

سالن سوله ۱۵۰۰ متری فروشی در اسماعیل آباد

سالن سوله ۱۵۰۰ متری فروشی در اسماعیل آباد

خرید و فروش اداری و تجاری در تهران ، قدس

قیمت کل: ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰۰ متر زمین سند دار

۱۰۰۰ متر زمین سند دار

خرید و فروش زمین در تهران ، قدس

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

واحد ۱۱۵ متری تک واحدی در خیابان امام زاده

واحد ۱۱۵ متری تک واحدی در خیابان امام زاده

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، قدس

قیمت کل: ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

خانه ویلایی ۱۸۰ متری شهرک ابریشم فروشی

خانه ویلایی ۱۸۰ متری شهرک ابریشم فروشی

خرید و فروش خانه و ویلا در تهران ، قدس

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

واحد ۶۲ متری شهرک الهیه

واحد ۶۲ متری شهرک الهیه

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، قدس

قیمت کل: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین ۱۰۰۰ متری کاربری مسکونی

زمین ۱۰۰۰ متری کاربری مسکونی

خرید و فروش زمین در تهران ، قدس

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰